Taxaties

Taxatieopdrachten krijgen bij ons prioriteit nummer één. Wij leveren zeer snel, vaak binnen twee werkdagen, en tegen een scherpe prijs. Bij de aankoop van onroerend goed zijn veel partijen betrokken. Natuurlijk de koper en verkoper, maar ook de bank, belastingdienst en verzekeringsmaatschappijen spelen een grote rol. Zelfs bij een echtscheiding is het belangrijk om de waarde te weten, hoe vervelend de situatie ook is.

De verkoper wil weten hoeveel hij of zij kan ontvangen en de koper wil weten wat er op tafel gelegd moet worden. Voor de bank is de waarde bij gedwongen verkoop belangrijk, de belastingdienst wil de economische waarde weten en voor verzekeringen speelt de herbouwwaarde een grote rol. Bij een echtscheiding willen de betrokken partijen weten wat de overwaarde van een woning is.

Om iedereen tevreden te kunnen stellen, is een onafhankelijk advies door derden nodig. Gelukkig zijn wij daar. We maken taxatierapporten die voldoen aan alle eisen, we zijn objectief en volledig aansluitend bij de geldende marktsituatie. Wij regelen het voor je!